Kódex

Vážnosť, rešpekt a pokora je pri bezpečnostných opatreniach nutná veličina, ktorá predurčuje ďalší postup činnosti a tiahne sa celým procesom výkonu ochrany.

Už od pradávnych čias si stanovovali bojové jednotky svoje pravidlá, ktoré boli spísané v tzv. KÓDEXOCH. Vypracovávali ich preto, lebo nebolo možné inak pokryť vedomie a podvedomie bojovníkov do jednotného celku.

Kódex VEKAM Security

1. Keď nemám čo robiť, pracujem
2. Únavu z práce prekonávam radosťou z nej
3. Svojou prácou sa dostávam k absolútnej idey a tou je ochrana života, zdravia a hodnôt 
4. Za každých okolností sa prispôsobím, ale nikdy nestratím ČESŤ !
5. Nikdy sa nevzdám !!!