Kontakt

Korešpondenčná adresa

VEKAM Security s.r.o.

Studenohorská 2058/7

841 03 Bratislava

Kancelárske priestory
Na vrátkach 3410/1C

841 01 Bratislava

E-mail
info@vekam-security.eu

Kontaktujte nás

 
IČO:36 412 597

DIČ:2020108343

IČ DPH:SK2020108343

OR OS Bratislava I. odd.: Sro, vložka č. 31235/B

Mobil
+421 907 759 911

+421 917 910 417

Fax
+421 264 282 188