Kto sme

Spoločnosť VEKAM Security s.r.o. je nezávislou obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2003 bez nad viazanosti na akúkoľvek finančnú skupinu , zameranou výlučne na vysoko profesionálnu a sofistikovanú ochranu majetku a záujmov našich klientov. V spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí disponujú mnohoročnými skúsenosťami z oblasti bezpečnosti a ochrany.

Ochrana bezpečnosti podnikateľských subjektov si v súčasnej dobe nesporne vyžaduje komplexný a systémový prístup. Ochranu firiem, spoločností, podnikov, podnikateľov nie je možné redukovať iba na zaistenie vonkajšej /obvodovej/ ochrany objektov, ktoré patria k podnikateľskému subjektu, ale ju treba chápať ako zložitý systém. Inak sa jedná o obyčajné rezistentné stráženie, čo je len jedna z foriem ochrany. 
       Náš prístup k ochrane je vždy individuálny a systémový. Každý objekt je  špecifický, s odlišnou bezpečnostnou situáciou, z ktorej  vyplývajú formy, metódy a postupy ochrany, ktoré je potrebné uplatniť v záujme zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany spoločnosti klienta.