Ochrana priemyselných objektov

Ochrana Vašej firmy  v súčasnej dobe vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Slovensku, ktorá je charakterizovaná veľmi zlou sociálnou situáciou, predpokladanými útokmi rôznych organizovaných skupín, ako aj jednotlivcov na objekty, medzinárodnou politickou situáciou a z nej plynúcich rizík ,si vyžaduje komplexný a systémový prístup. Ochranu nechápeme  ako zaistenie vonkajšej obvodovej ochrany objektov, ale ako  prepletený  systém nezávislých  opatrení  . Náš prístup k ochrane je vždy individuálny a systémový. Každý objekt je  špecifický, s odlišnou bezpečnostnou situáciou, z ktorej  vyplývajú formy, metódy a postupy ochrany, ktoré je potrebné uplatniť v záujme zabezpečenia ochrany.