Ochrana nebytových priestorov

Nieco

Ochrana  Vášho  spoločenstva  v súčasnej dobe vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Slovensku, ktorá je charakterizovaná veľmi zlou sociálnou situáciou, predpokladanými útokmi rôznych organizovaných skupín, ako aj jednotlivcov na objekty, medzinárodnou politickou situáciou a z nej plynúcich rizík ,si vyžaduje komplexný a systémový prístup. Ochranu nechápeme  ako zaistenie vonkajšej obvodovej ochrany objektov, ale ako  prepletený  systém nezávislých  opatrení  . Náš prístup k ochrane je vždy individuálny a systémový. Každý objekt je  špecifický, s odlišnou bezpečnostnou situáciou, z ktorej  vyplývajú formy, metódy a postupy ochrany, ktoré je potrebné uplatniť v záujme zabezpečenia ochrany.

Chceme Vám preto prezentovať nami vyvinutý systém na ochranu bytových domov a ich spoločných priestorov . Stanovíme stupeň požadovanej účinnosti ochrany prostredníctvom  Centrálneho  kamerového pultu ( CKP ) ,zabezpečíme klientom nepretržitú ochranu spoločných priestorov na základe komplexnosti, stupňa dohodnutého komfortu ochrany, profesionálnej úrovne a úrovne vybavenia, optimalizáciou rozsahu a kvality techniky a materiálu .   Súčasťou nami ponúkaného systému ochrany sú aj právne normatívne akty v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi určenými pre ochranu klienta .  Klient súčasne prenesie na nás všetky právne povinnosti spojené s vedením dokumentácie na oprávnenie monitorovania  ako neoprávneného zaznamenávania a sledovania verejného priestranstva  a porušovania zákona o osobných údajoch . Nami dodané záznamy môžu byť teda použité ako dôkaz pri procesoch ( pri trestných konaniach , pri občianskoprávnych sporoch, trestnoprávnych sporoch ).

Tieto služby sú našim klientom vykonávane bez nároku na ďalšie  finančné nároky a sú zahrnuté v cene ochrany objektu našou spoločnosťou  .CKP je len jednou  časťou komplexného systému ochrany ,ktorým je naša spoločnosť schopná zvýšiť ochranu ako spoločného tak aj súkromného majetku  v objekte.